آخرین خبر/ قالیباف اظهار کرد تهدید نخست برای نظام اسلامی کاهش سرمایه اجتماعی نظام است در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور است.