مهر/ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متولیان امر با بی‌تفاوتی به سیاست‌های کلی محیط زیست، به آتشی نگاه می‌کنند که بخش‌های وسیعی از جنگل‌های این سرزمین را خاکستر می‌کند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با انتقاد از بی توجهی به سیاست‌های کلی محیط زیست، نوشت: متولیان امر دقیقاً خلاف رویکرد این سیاست‌ها عمل می‌کنند و برخی با بی‌تفاوتی به آتشی نگاه می‌کنند که بخش‌های وسیعی از جنگل‌های این سرزمین را خاکستر می‌کند.

وی ادامه داد: امسال هم درختان بلوط و حیوانات طبیعت بی نظیر زاگرس در آتش بی مسئولیتی جان دادند و سوختند! شاید اگر فقط ۱۵ میلیارد تومان برای حفظ محیط زیست منحصر به فرد زاگرس پرداخت شده بود خاکستر جایگزین ریه‌های طبیعت ایران نمی‌شد!

رضایی تاکید کرد: این در حالی است که به محیط زیست تا آن حد توجه وجود دارد که رهبر انقلاب برای «محیط زیست»، با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ فرموده‌اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اولین بند سیاست‌های کلی محیط زیست چنین است «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.» اما متولیان امر دقیقاً خلاف این بند و رویکرد این سیاست‌ها عمل می‌کنند و برخی با بی‌تفاوتی به آتشی نگاه می‌کنند که بخش‌های وسیعی از جنگل‌های این سرزمین را خاکستر می‌کند.