ایرنا/ دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با ایرنا از صدا و سیما و سریال کیمیا به شدت انتقاد کرد. بخشی از گفتگوی رئیس ستاد ارتش را ببینید.