آخرین خبر/ رئیس جمهور گفت: هنوز در دولت الکترونیک نقص‌هایی وجود دارد. باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.