آخرین خبر/ پاسخ موسوی در مورد پیگیری های حقوقی در رابطه با ترور سردار سلیمانی را ببینید.