آخرین خبر/ رئیسی از برخورد عبرت اموز با عاملان قتل رومینا دختر 14 ساله گیلانی سخن گفت.

ویدئویی که مشاهنده میکنید مربوط به سخنان رئیسی در نشست مسئولا عالی قضائیست.