خانه ملت/ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید دارد که قالیباف، مدیری تحول گراست.

کاظم انبارلوئی تاکید کرد: رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم عزم این را دارند که با دو قوه دیگر بر اساس ظرفیت های تقنینی و نظارتی همکاری کند، مجلس می تواند دولت را در مسیر خود موفق نگاه دارد.

انبارلویی تصریح کرد: اخیرا در حوزه مدیریت کرونا تجربه تعامل قوا را شاهد بودیم، با تدبیر مقام معظم رهبری و پرهیز دولت از حاشیه پردازی و به کارگیری قوای مسلح در کنار سایر دستگاه ها، توانستیم کارنامه خوبی در حوزه مدیریت بحران کرونا ارائه دهیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته به خصوص آمریکا و اروپا شاهد افزایش روز افزون تلفات مردم به دلیل این بیماری هستیم.

وی با اشاره به دلیل تأکید رئیس مجلس بر استفاده از ابزار نظارتی، بیان داشت: مجلس یک نهاد قانونی است که دستگاه هایی مثل دیوان محاسبات را دارد که اگر شرح وظایف آن را ببینیم اختیارات خوبی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد که حتی نیاز به دلیل داشتن دادستان و محاکم قضایی نیاز به قوه قضاییه هم ندارد.

این سیاستمدار تاکید کرد: نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین به منظور مچ گیری نیست بلکه برای استفاده از ظرفیت قانونی و ریل گذاری برای دولت جهت حرکت در مسیر قانونی است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به چهار رویکرد تحولی رئیس مجلس در مجلس گفت: دکتر قالیباف از زمانی که فرمانده لشگر بود به این مسائل توجه داشت. این رویکردها برای مجلس در راستای استفاده از همه ظرفیت های ممکن جهت کارآمدسازی آن است که معتقدیم با توجه به سوابق رئیس مجلس که اهل تفکر و عمل است، می توانیم به تحول این نهاد امید داشته باشیم.