آخرین خبر/ ربیعی گفت : خبر پیرامون فشار آقای واعظی برای استعفای نمکی را تکذیب می کنم و مطمئن هستم اقای واعظی جز نظرات رئیس جمهور چیزی را بیان نمی کند.