فارس/ رفتار پلیس ایران، وسط بحران و فتنه رو مقایسه کنید با پلیس وحشی آمریکایی که زن و مرد نمیشناسه و همه رو قلع و قمع میکنه.