آخرین خبر/ آیت الله رئیسی در رزمایش برکت امام خمینی (ره) درباره استکبار آمریکا گفت: امروز آمریکا نه به عنوان یک مدعی حقوق بشر بلکه به عنوان یک متهم باید محاکمه شود.

امروز بحث نژاد پرستی که در امریکا حاکم است نظام مند است و این حرکت یک پلیس نیست بلکه خوی استکباری است که در زوایای نظام سلطه وجود دارد.