الف/ فیلم منتشر نشده از مراسم اعطای درجه سرتیپی به شهید سلیمانی توسط رهبر معظم انقلاب را ببینید.