آخرین خبر/ اعلام برنامه های روز 14 خرداد، روز ارتحال امام خمینی و روز 15 خرداد در تهران و شهرستان های کشور را می بینید و می شنوید.