آخرین خبر/ رهبر انقلاب فرمودند یک شرط مهم برای ایجاد تحول نترسیدن از دشمنی هاست.