مشرق/ تصویری از دوران جوانی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ببینید.