تسنیم/ آیت الله دری نجف آبادی گفت: ممکن است FATF از دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت خارج شود.