آخرین خبر/ شهید ابومهدی المهندس، فرمانده عراقی در یکی از مصاحبه‌هایش گفته است فارسی زبان شیرینی است، زبان انقلاب است و ما ارتباط تنگاتنگی با ایران داریم و افتخار می‌کنیم که فارسی حرف بزنیم.