جام نیوز/ فشار حداکثری علیه ایران و خروج از برجام باعث شده اعتبار بین‌المللی آمریکا خدشه‌دار شود بگونه‌ای که امریکا که همیشه رهبر شورای امنیت بوده، امروز هیچ حامی و پشتیبانی در این جلسه نداشت و نتوانست به تحریم‌های تسلیحاتی که همیشه دنبال آن بود دست یابد.