نگار/ قاضی اسدالله مسعودی مقام . رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی: در دوران فعلی قوه قضاییه تأکید شده که با هر جرم و فسادی در زمان خودش برخورد بشود. مقابله با جرایم دانه‌درشت‌ها در زمان آیت‌اللّه آملی لاریجانی آغاز شده و در دوره آیت‌اللّه رئیسی پررنگ‌تر شد. با تجربه بیست و پنج ساله می‌گویم: واللّه نمی‌توانیم بگوییم که جرایم اقتصادی ما سیستماتیک است. متأسفانه ما در حوزۀ تقنین بسیار عقب‌تر از مجرمین هستیم.