جماران/ محمود صادقی نماینده سابق تهران در مجلس با برشمردن برخی عملکردهای مجلس دهم که فراکسیون امید در آن نقش تاثیرگذاری داشت گفت: قانون کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که تاثیر بسزایی در رتبه ابران در مجامع بین المللی داشت و نیز تصویب قانون هوای پاک و دیگر قوانین نشان از این دارد که مجلس دهم تعداد لوایح و طرحهایی که تصویب کرده است اگر بیشتر از ادوار قبلی نبوده کمتر نیز نبوده است