آخرین خبر/ موسوی، سخنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت شغلی خودش گفت: در آینده نزدیک سفیر ایران در یکی از کشورهای همسایه خواهم شد.
وی گفت: اگر الان نسکافه می خورم یک روز هم در جبهه ها آب آلوده به نفت خورده ام، اما همان روحیه را حفظ کرده ام.