مهر/ عضویت ایران در اینترپل سابقه‌ای ۸۰ ساله دارد. پرونده مربوط به ترور حاج قاسم سلیمانی با پیگیری دادستانی در مرحله اعلان قرمز اینترپل قرار گرفته است.