صدا و سیما/ رییس قوه قضاییه گفت: مسوولی که مسولیت دارد باید پاسخگو باشد و مورد مواخذه قرار گیرد. در برابر بی عملی های مسوولین نباید منفعل بود. حاشیه امنی برای هیچکس نباید وجود داشته باشد.