صدا و سیما/ حضور همه جانبه مردم برای دفاع از کشور در هنگامه جنگ‌ها، امری طبیعی در همه جوامع است اما آنچه این مسئله را در دوران دفاع مقدس و در ایران از سایر کشورها متفاوت می‌کرد، عزم و نیت درونی بود چرا که مردم مسلمان کشورمان، جهاد در راه خدا را امری واجب و تکلیف شرعی خود می‌دانستند

برنامه تلویزیونی مهمات در پنجمین قسمت به سراغ پدیدارشناسی اعزام به جبهه رفته است.