نوداقتصادی/ افشای زد و بند عادل آذر رئیس دیوان محاسبات برای بقای باجناقش در یک پست دولتی را از زبان رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری میشنوید.

میعاد صالحی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری ضمن درخواست از دستگاه قضایی برای رسیدگی به سوء استفاده‌های انجام شده توسط عادل آذر گفت: رئیس دیوان محاسبات از من خواست مدیر متخلف زیر مجموعه‌ام را برکنار نکنم، به حرفش گوش ندادم، زمینه برکناری‌‎ام از صندوق را فراهم کرد!

لازم به ذکر است که میعاد صالحی سال قبل و در مقام رئیس صندوق بازنشستگی کشوری به ماجرای مبارزه با حقوق های نجومی در زیر مجموعه خود ورود کرده بود و جزو اولین مدیران ارشد دولت بود که به بحث شفافیت آری گفت. ولی در تصمیمی جنجالی به یکباره عزل شد.