مشرق/ جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توییتر نوشت: اعتبار نامه یعنی دادن نام "ملی" به عنصر منطقه ای. مجلس یازدهم طراز خود رابالاتر از مجلس دهم تعریف کرد وبه نماینده ای که در مجلس لاریجانی عنصر اصلی بود رای نداد. قالیباف هم نقش بی طرفی صحیح خود را درست ایفاکرد وفشاری نیاورد تانمایندگان بتوانندنقش ایفا کنند مجموعاً اتفاق خوبی بود.