تسنیم/ واکنش روح الله زم بعد از مشاهده خبر دستگیری‌اش در کانال خودش «آمدنیوز» را ببینید.