خبرگزاری دانشجو/ نحوه تشکیل «آمدنیوز» از زبان موسس این رسانه ضدانقلاب را ببینید. زم از خط قرمز رسانه های ضد انقلاب گفت.