ایرنا/ مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت طرح سؤال از رئیس‌جمهوری توسط نمایندگان بیشتر بار سیاسی دارد و کمکی به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نمی‌کند. بر همین اساس این نامه را امضا نکردم.

شهریار حیدری، نماینده مردم قصر‌شیرین هم درباره اینکه آیا طرح سؤال از رئیس‌جمهوری منجر به حل مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد یا خیر؟ عنوان کرد: اینکه آقای رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شده و به‌صورت دوطرفه مسائل و مشکلات مطرح شود، اتفاق خوبی است تا در نهایت به رابطه و تفاهمی منطقی به دور از تقابل دولت و مجلس ختم شود.