فارس/ تصاویری از حضور «رسول سجاد» و‌ «محسن صالحی» از مدیران سابق بانک مرکزی در دادگاه امروز می بینید