فارس/ همکاری جدید ایران با چین مانع از جولان آمریکایی ها می شود.