خبرگزاری دانشجو/ کدخدایی، دبیر شورای نگهبان گفت: دست ما برای برخورد با نمایندگان متخلف در طول دوره نمایندگی مجلس بسته‌است، اما بعد از آن چهار سال و برای انتخابات بعدی آنان رد صلاحیت می‌شوند.

پر شمارترین دلیل ردصلاحیت در این دوره سواستفاده های مالی نمایندگان بوده است.