آخرین خبر/ ربیعی گفت: ما بدون برجام باید میلیون ها دلار خرج می کردیم تا حقایقی را روشن کنیم.

وی افزود هیچ کشوری را نداریم که بدون جنگ و خونریزی از ذیل فصل 7 شورای امنیت خارج شود__ هر کسی در آینده در کاخ سفید بنشیند،برای اینکه در فضای بین الملل اعتبارش را برگرداند باید به همون میزی که آنرا ترک کرده برگردد