آخرین خبر/ ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوالی درباره تقصیر 70 درصدی دولت در شیوع کرونا که از زبان محسن هاشمی بیان شد، گفت: این حرف‌ها کلی‌گویی است و از شاخص اندازه‌گیری آقای هاشمی خبری ندارم.