باشگاه خبرنگاران/ روایت حادثه تروریستی سال ۸۹ مهاباد از زبان پدر یکی از شهدا را مشاهده می کنید.