جار/ * توجهی به صحبت های مسخره این آقا ندارم چون خنده دار است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید