آخرین خبر/ سیاه ترین در تاریخ سیاه؛ حکومت سلمان وارد سال پنجم شد

*چهار سال از به قدرت رسیدن فرزند بیست و پنجم موسس دولت سعودی گذشت، چهار سالی که سرشار از کودتا و ماجراجویی و عملیات پاکسازی در سطح داخلی و خارجی بود. مسیری که برای حکومت محمد بن سلمان زمینه سازی می کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید