آخرین خبر/ بایدن و ترامپ در آیوا به یکدیگر طعنه زدند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید