آخرین خبر/ افشا شده؛ تکاپوی بزرگ روسیه در آفریقا. اسناد نشان می دهند که چگونه یک متحد کرملین برای استفاده از این قاره به عنوان کانون استراتژیک تلاش می کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید