جار/ * استقلال علی کریمی را نمی خواهد
* عالیشاه بدون امضا رفت ترکیه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید