جار/ * 7000/000/000/000 تومان به بیت المال بازگشتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید