جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- عقب نشینی در کار نیست
- دام‌پزشکی قبول شوید پزشکی بخوانید!
- ماجرای رهایی مدیر گلدیران از چنگال مرد نامرئی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید