جار/ * برای مذاکره به مادرید رفته بود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید