آخرین خبر/ ریاست جمهوری الجزایر؛ تبون و چالش تعهدها. حاکمیت الجزایر صفحه انتخابات ریاست جمهوری را بست و خواسته های جنبش را به رییس جمهور منتخب عبدالمجید تبون تحویل داد تا برابر آزمایش تعهدات داده شده قرار بگیرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید