آخرین خبر/ عون در دولت مشارکت نخواهد کرد. سخنرانی دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله باعث نرم شدن موضع جبران باسیل رییس جریان ملی آزاد برای مشارکت در دولت نشد. منابع بلندپایه در جریان ملی آزاد به الاخبار خبر داده اند که این جریان سیاسی "نمی تواند در دولتی که سعد حریری ریاست آن را بر عهده داشته باشد شرکت کند. این تصمیم پایانی است و نمی توان از آن عقب نشست". باسیل پیش از این نیز در سخنرانی اش گفته بود "او آماده وارد شدن به دولتی که همان نیروهای ضعیفی که دولت را به شکست کشاندند در آن حضور داشته باشند نیست".


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید