آخرین خبر/ ترکیه در سوریه؛ افزایش متراکم خسارت ها. عملیات نظامی که ارتش سوریه در ادلب و حلب آغاز کرده است از حمایت آشکار روسی برخوردار است. در حالی که ترکیه خسارت های بیشتری در صفوف نیروهای خودش و نیروهای هم پیمانش در مناطق نفوذش در ادلب متحمل می شود هر یک از کشورهای روسیه و آمریکا برای بهره برداری از خشم ترکیه و تهورش برای دستاوردهای بیشتر در شرق فرات تلاش می کنند، به ویژه در سایه تهدیدهای ترکیه به از سرگیری عملیات چشمه صلح و گسترش آن.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید