آخرین خبر/ پایان آزادی؛ همه تجمعات بیش از دو نفر غیرقانونی است و جریمه دارد. با وضع محدودیت برای دوره سه هفته ای، همه فروشگاه های غیر ضروری تعطیل می شوند.

در کاشی مطبوعات می توانید صفحه اول و عناوین مهم برجسته ترین روزنامه های منطقه ای و جهانی را مشاهده کنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید