آخرین خبر/ فراخوان برای ارتش داوطلبان

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید