آخرین خبر/ چه کسی درباره قرنطینه تصمیم خواهد گرفت؟

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید