آخرین خبر/ شهرستان بشرّی در لبنان کانون شیوع است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید