آخرین خبر/ پوتین می گوید که قله ابتلا هنوز فرا نرسیده است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید